[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 安阳资讯网 - top

暑期儿童培训须防邪

作者:清晖   发布时间:2017-07-08 15:17   来源:凯风河南网

  

  暑假就要到了,如今越来越多的家长会利用假期,对孩子进行学业上的充电和特长上的培养,于是将孩子送培训班成了许多家长的选择??墒巧缁嵘系呐嘌蛋嗔驾黄?,作为家长除了从教育质量与效果出发进行甄别外,尚须多个心眼防范打着培训旗帜行传播邪教之实的行为。

  宁夏自治区青铜峡市的补习班教师陈某从2014年起在市区租房开办名为“步步高颗颗星”小学生补习班,在补课之余,向小学生传播法轮功邪教,后被学生家长发现并报警,陈某终因利用邪教组织破坏法律实施罪受到法律的严惩。暑期父母将孩子送培训班的初衷是好的,但如果不慎将孩子送入了邪教的魔窟,那将是何等的不幸。对于已经被灌输过邪教思想的孩子不可避免会在身心健康上受到伤害,甚至这种伤害还对孩子今后的成长产生持续的影响。在国外,法轮功还举办了名目繁多的“明慧”儿童夏令营,并且特别注重吸收来自中国大陆的孩子,他们对法轮功夏令营举办的“神奇”效果极尽能事进行编造与夸张。法轮功等邪教组织这样做是有着别有用心的目的的。

  向孩子们渗透反华反共思想,为的是给其捣乱破坏增加砝码。法轮功媒体原对多伦多儿童夏令营的有关情况进行登载,5名中国孩子在了解了于中国发生的闻所未闻的事情后,同意退出中国共青团组织,这些孩子还在反华宣传活动期间被招徕参与散发传单和收集签名。李“主佛”于1997年被中国政府通缉逃往美国之后,早已沦为了西方国家反华反共的马前卒,其想方设法地编造反迫害等各类政治谣言,煽动法轮信徒对中国政府的敌对情绪,并将“讲真相”作为信徒每天必须做好的三件事,为的是将对社会的仇视根植于信徒的心中。李“主佛”还专门成立了全球退党服务中心负责“三退”事宜,将“三退”人员数量几何级地任意夸大。其利用各种时机鼓动人们搞“三退”,甚至将这一“工作”做到了夏令营上,企图将少年儿童发展为对抗政府的“生力军”,为其滋生与蔓延增加政治砝码,实属用心险恶。

  向孩子们传播练法祛病谎言,为的是强化对其的迷信与盲从。法轮功招徕信徒一个重要的招牌就是祛病健身这个诱饵,宣称修炼法轮大法可以有病自愈、无病防病,以满足信徒追求健康的心理??墒亲莨勰切┓止歉擅?,修法不可谓不精、练法不可谓不勤奋,却还是被病魔夺去了性命,到头来落了个信法还不如一般人的结局。而法轮大法消业祛病的说辞被明白人戳穿与识破之后,祛病健身这个诱饵对于心智健全的成年人来说已没有什么吸引力,他们就试图将欺骗的目标转移到年龄尚幼的儿童身上。法轮功媒体就捏造了一学生被母亲送到法轮功夏令营还在发烧,但过了一周病状全消的假事实,以告诉儿童及父母信医不如信“法”的荒谬之理。这正应了李“主佛”所说的“孩子就像空瓶子,里面装什么就是什么”,原来孩子更好被欺骗啊,真是一语道破其用心。

  向孩子们灌输法轮功书籍,为的是实施严格的精神控制。转法轮这本书是李“主佛”的“得意”之作,可是对于心术不正和知识功底欠佳的李“主佛”来说想把书写好真的是不可能的事情,其从反科学、反人性、反政府的角度出发,随意地抄袭并歪曲佛家、道家的有关术语进行发挥,漏洞百出,让人一看便能瞧出这是“真经”还是“假经”。除了能骗得了愚昧无知和鬼迷心窍的人,大多数人是很难再被中招了。但是儿童正是心智未开、学知识的年龄,就如一张白纸般天真无邪,灌输邪教这些歪理邪说也更容易得逞。他们还在教孩子绘画时特地选择法轮、佛、莲花为主题进行练习,以在潜意识上让邪教这些东西占据孩子的心灵。孩子们不知道电脑上还有PS这个软件,“主佛”莲花打坐图都是拼接出来的,因此也很少有人会去质疑。都知道控制了一个人的精神就控制了这个人的行为,可是法轮大法等邪教却将目标放到了尚未成人的孩子,已泯灭了最基本的良知。

  之所以法轮功等邪教这么重视挖儿童暑期教育培训的墙角,原因很简单那就是孩子们的单纯善良更好被利用。李“主佛”常说孩子们是大有来头的,比大人有“慧根”,说白了是孩子们因为缺乏像大人一样的辨别力处于弱势而更易成为围猎的对象。望子成龙的家长们可要提高警惕,对此多加提防了。

责任编辑:黄小梅

相关阅读

安阳资讯网 - bot