[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 安阳资讯网 - top

2017年2月17日第771期就业热线招工信息

作者:佚名   发布时间:2017-02-20 09:54   来源:安阳市帮扶中心

1、金百康商贸有限公司

招聘:专卖店员,35岁以下,月薪1500-4000元;销售助理,35岁以下,月薪2000-3500元;

联系电话:刘经理18317399715 

地址:唐子巷中段钟楼巷派出所对面写字楼三楼

 

2、安阳嘉华塑业有限公司

招聘:生产操作工,男性,35以下,月薪3000-4500元;平面设计师,45岁以下,月薪2000-2500元;

联系电话:李经理13938680928 

地址:烟厂路与文昌大道交叉口

 

3、安阳市金泓商贸有限公司

招聘:内勤,女性,月薪1800元; 司机(C/B证),男性,月薪2000-3000元;业务员,月薪2000-3000元;

联系电话:陈经理15690609988 

地址:民航路

 

4、安阳博大物业 

招聘:监控员,男女不限,月薪1600元;

联系电话:李经理2052080  

地址:平原路与黄河大道交叉口向南30米路东

 

5、安阳市雅居美物业管理有限公司

招聘:客服,35岁一下,男女不限,月薪2000—2500元;保安,月薪1900—2200元;保洁、绿化工,月薪1600元;

联系电话:刘经理3966196  

地址:平原桥北路东水木清华

 

6、和谐房地产中介有限公司

招聘:业务员,45岁以下,月薪2000-5000元;房产经纪人,45岁以下,月薪3000-5000元;

联系电话:丁经理15936459394 

地址:文峰大道与平原路交叉口东南角(远东电器一层)

 

7、安阳市绿程商务有限公司

招聘:铣工,男女不限,月薪2400-3000元;

联系电话:宋经理15993800665 

地址:安钢大道中段

 

8、安阳金钟新能源公司

招聘:锂电生产普工,45岁以下,月薪2000-3500元;仓库保管员,月薪1600-2000元  ;

联系电话:李经理2105508  

地址:平原路南段 安阳职业技术学院对西门对面

 

9、安阳市可旺发展有限责任公司

招聘:铺货司机,45岁以下,男性,月薪1800-2000元;

尹经理13603720937 

开发区兴达汽配城

 

10、天天一泉富蓝弱碱水

招聘:业务员加送水工(工作一年后参保),35岁以下,男性,月薪2000-5000元;

联系电话:吕经理15090023330 

地址:韩陵路碳素厂院内

 

11、文峰区中原彩印

招聘:平面设计,35岁以下,月薪2000-3000元;普工,45岁以下,月薪1600-2000元;印刷工,月薪2000-4000元;

联系电话:张经理13837248966 

地址:紫薇大道

 

12、合和塑胶公司

招聘:操作工,女性,45岁以下,月薪2000-3000元;配料工,45岁以下,月薪2000-2500元;机修工,45岁以下,男性,月薪2000-3000元;化验员(需有证),45岁以下,月薪2000-3000元;质检员,45岁以下,月薪1800-2200元;出纳,女性,月薪2000-3000元;

联系电话:罗经理13603725788

地址:殷都区武官

 

13、七天连锁商务酒店

招聘:服务员,月薪1900-2000元;会计,月薪2000元;

联系电话:申经理15103729081 

地址:火车站新兴街133号

 

14、维也纳民益酒店

招聘:客房主管,35岁以下,月薪2000元;

联系电话:杨经理18637240605 

地址:平原路与德隆街交叉口

 

15、雅兰书画学校

招聘:美术专职教师,45岁以下,月薪1500-3000元;

联系电话:邓经理15515182259 

地址:德隆街中段桂圆小区

 

16、海达新型建材有限公司

招聘:普工,男性,月薪2500-3000元;主管会计,月薪3000-4000元;

联系电话:张经理13103622198 

地址:107国道路西程寸营

 

17、豪克航空科技有限公司

招聘:配平员,16-45岁,女性,月薪2000-3000元;仓库员,16-45岁,女性,月薪1500-2000元;统计员,16-45岁,女性,月薪,1800-2500元;

联系电话:侯厂长2941122  

地址:开发区弦歌大道391号

 

18、第六人民医院职工餐厅  

招聘:服务员、小吃工,45岁以下,女性,月薪1800元;月休2天   ;

联系电话:梁经理15518820990 

地址:中华路第六人民医院负一楼

 

19、安阳乾森电子科技有限公司

招聘:司机,45岁以下,男性,月薪2000-3000元;

联系电话:李经理15515118511  

地址:金豪数码广场三层A305

 

20、老绥元烧麦馆

招聘:厨师,45岁以下,月薪3000元;

联系电话:周经理13253016333 

地址:市政府东十字路口东北角

 

21、龙凡网络科技

招聘:企业策划,女性,月薪1600-2000元;推广员(可做兼职),35岁以下,无底薪纯提成;

联系电话:苏经理15515106771 

地址:文昌大道东段财富陶瓷市场西三楼

 

22、安阳市藏雅文化传播有限责任公司

招聘:电子商务经理,25-34岁,月薪3000-5000元;高级文秘,25-34岁,女性,月薪2000-3000元;写作文员,25-34岁,月薪1500-2000元。以上岗位均要求大专以上学历;

联系电话:许经理15226161987 

地址:人民大道141号。

 

责任编辑:张春莲

相关阅读

安阳资讯网 - bot